Carateknik

Carlos har skapat en unik teknik för att ha bilder inuti sitt konstglas, tekniken heter "CARA". Denna teknik är Carlos egen. "CARA" är ett nytt sätt att måla på glas eller rättare sagt i glas med glasstavar på glaset under själva blåsningsprocessen.